Tilsyn

Hvem fører tilsyn med Jysk hjemmepleje ApS ?

Det gør blandt andet Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Arbejdstilsynet gennemfører både grundtilsyn og brancherettede tilsyn.

I forbindelse med grundtilsyn ser arbejdstilsynet på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer i en virksomhed. Hvis Arbejdstilsynet kører en brancherettet indsats i branchen som de f.eks. gør i forbindelse med hjemmepleje, kan der på et grundtilsyn være et særligt fokus på et udvalgt arbejdsmiljøproblem der er specifikke for netop den pågældende branche.

I forbindelse med brancherettede tilsyn lave arbejdstilsynet en særlig grundig og målrettet gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø, samtidig med at de føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører årlige tilsyn med behandlingssteder og enheder på ældreområdet.

I forbindelse med tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder de på baggrund af deres besøg en tilsynsrapport, som er offentlig i 3 år.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Links til tilsynsresultater og rapporter for Jysk hjemmepleje ApS

Arbejdstilsynet
Styrelsen for Patientsikkerhed og Ældretilsynet